[ MENU DODATKOWE ]


Mapa serwisu www
Niedowidzący - udogodnienia
Informacje dla mediów
Komunikaty prasowe
Zespół Ekspertów
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Relacje z wydarzeń
Akcja Rowerem na uczelnię!
Dzień Otwarty UP w Lublinie 2019
Media o nas - Media o nas - wybór najciekawszych artykułów
Archiwum - 2011
Gadżety i materiały promocyjne
System identyfikacji wizualnej
Galeria
Galeria
Nauka dla praktyki - Nauka dla praktyki
Polityka informacyjna strony
Kontakt
Lokalizacja
Webmaster
nowa strona 123
Rezerwacja Centrum Kongresowego
Portiernie
Zamówienia Publiczne
Logowanie - Root
Informacje dla kandydatów
Oferta edukacyjna
Potwierdzenie efektów uczenia się
Kierunki ocenione przez PKA
Warto studiować z nami!
Spotkaj się z nami!
Cudzoziemcy
Абітурієнт
Współpraca ze szkołami - Współpraca ze szkołami
Aktualności
Inżynier środowiska – zawód z przyszłością
Struktura Wydziału Agrobioinżynierii
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Katedra Agrometeorologii
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Zakład Ekologii Rolniczej
Katedra Ekonomii i Zarządzania
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
Katedra Turystyki i Rekreacji
Zakład Biologii Gleby
Zakład Kształtowania Jakości i Standardaryzacji Surowców Roślinnych
Pracownia Ekonomii
Pracownia Rachunkowości i Finansów
Pracownia Marketingu
Zakład Zarządzania w Agrobiznesie
Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
Pracownia Mikologiczna
Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
Pracownia Agrometeorologii
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych
Inne
Podyplomowe Studium Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie
Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych
Zakład Agrometeorologii
Katedra Turystyki i Rekreacji
Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Pracownia Mikroekonomii
Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
Pracownia Rekreacji
Katedra Zarządzania i Marketingu
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Zakład Gospodarki Leśnej
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
Pracownia Rekreacji
Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
Zakład Socjologii Wsi
Władze wydziału
Wybory Dziekana na kadencję 2016-2020
Historia
75-lecie Wydziału Agrobioinżynierii
70-lecie Wydziału Agrobioinżynierii
Dla doktorantów
Badania
Koła Naukowe
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej
Galeria Wydziału
Nadanie Godności Honorowego Profesora prof. Honoracie Danilčenko
Immatrykulacja studentów Wydziału Agrobioinżynierii 2020/2021
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Agrobioinżynierii - 2019
75-lecie Wydziału Agrobioinżynierii i Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Uroczyste Rozdanie Dyplomów na Wydziale Agrobioinżynierii - 2017
Uroczysta Immatrykulacja Wydziałowa - Rok Akademicki 2017/2018
2017 Wręczenie dyplomów - studenci Wydziału Agrobioibżynierii
Ogólnopolska konferencja: Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska Urszulin 2016
Jubileusz 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii - Centrum Kongresowe UP, 15.09.2014
Rada Wydziału Agrobioinżynierii Lublin 2014
Wybory Miss Wydziału i przegląd talentów 2013
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie rocznika 1974-1979
Towarzystwa naukowe
Towarzystwa naukowe
Postępowania habilitacyjne:
Strategia rozwoju wydziału
Przewody doktorskie
Kolegium Wydziału
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Agriculture
Agrobiznes
Agroleśnictwo
Analityka środowiskowa i przemysłowa
Biobiznes
Bioinżynieria
Ekonomia
Gospodarka przestrzenna
Leśnictwo
Rolnictwo
Towaroznawstwo /*kierunek zamknięty*/
Turystyka i rekreacja
Technologia biosurowców i biomateriałów - Technologia biosurowców i biomateriałów
Zarządzanie zasobami Ziemi
Tytuł profesora
Program Rozwoju
Jakość kształcenia
Dokumenty WKJK
Raporty
Dni Kierunku
Wydział Agrobioinżynierii uzyskał kategorię A
Aktualności
Struktura wydziału
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Zakład Chorób Ptaków
Zakład Chorób Ryb i Biologii
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
Zakład Anatomii Zwierząt
Zakład Histologii i Embriologii
Zakład Biochemii
Zakład Fizjologii Zwierząt
Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
Zakład Patofizjologii
Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska
Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących
Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących
Katedra Biochemii
Katedra Fizjologii Zwierząt
Historia wydziału
75-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
70-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Władze wydziału
Wybory Dziekana 2016-2020
Dziekanat
Kliniki weterynaryjne
Koła naukowe
Towarzystwa Naukowe
Sekcja Biochemiczna Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych
Sekcja Dermatologiczna Koła Medyków Weterynaryjnych
Sekcja Chorób Zwierząt Egzotycznych
Weterynaria usługi
Usługi stomatologiczne
Usługi Klinik Weterynaryjnych
Chirurgia
Ambulatorium
Galeria Wydziału
Rozdanie dyplomów lekarza weterynarii 2018
Dyplomy lekarza weterynarii 2019
Uroczysta Immatrykulacja Wydziałowa - Rok Akademicki 2017/2018
Uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów
Budynek Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt - Wydz. Weterynarii
Konferencja: Współczesne problemy patologii i terapii zwierząt, wrzesień 2015
Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt - otwarcie
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Weterynaryjnego 1969-2019 r.
Obchody Jubileuszu 70-lecia Wydziału
Uroczyste wręczenie dyplomów lekarza weterynarii. Czerwiec 2015.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Dyplomy 06.2014.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Dyplomy 06.2013.
Zajęcia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej
Konferencja inaugurująca utworzenia Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnost.
Postępowania habilitacyjne:
Doktoraty
Dla doktorantów
Jakość kształcenia
Stowarzyszenia studenckie
Projekty unijne Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP
Akredytycja dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Kliniki Weterynaryjne
Nadanie tytułu profesora
Rada Dyscypliny
System kontroli jakości
Bioasekuracja
COVID-19
Wydziałowa Komisja ds. Dobrostanu Zwierząt
Misja i strategia Wydziału
Wydziałowa Komisja ds. Kadr i Oceny Nauczycieli Akademickich
BIP
Centrum Kongresowe
Aktualności
Struktura wydziału
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Katedra Biochemii i Toksykologii
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
Katedra Hydrobiologii
Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
Zakład Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej
Zakład Paszoznawstwa
Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Pracownia Biochemii Analitycznej
Pracownia Genetyki Ogólnej i Molekularnej
Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Pracownia Jeździectwa
Pracownia Doradztwa Rolniczego
Pracownia Geologii i Paleolimnologii
Pracownia Rybactwa
Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności
Pracownia Bioindykacji Środowiska
Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy w Bezku
Hydrobiologiczna Stacja Dydaktyczno-Badawcza im. Alfreda Lityńskiego
Pracownia Bioindykacji Środowiska
Podyplomowe Studium Analityki Laboratoryjnej w Ochronie Środowiska
Podyplomowe Studium Towaroznawstwa i Obrotu Żywnością
Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach
Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie
Pracownia Jeździectwa
Dziekanat Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Publikacje
Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii
Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
Pracownia Oceny Jakości Jaj
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
Pracownia Zoopsychologii
Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt
Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących
Zakład Etologii Zwierząt
Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich
Zakład Hydrobotaniki
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Laboratorium Analizy Pasz i Materiału Biologicznego
Władze wydziału
Wybory Dziekana na kadencję 2016-2020 -
Komisje Wydziałowe
Historia wydziału
Koła Naukowe
Towarzystwa naukowe
Dziekanat
Wymiana międzynarodowa
Samorząd studencki
Galeria Wydziału
2019
2018
2017
2016
2015
2013
Galeria wydziału - zdjęcia różne
History
Didactic units
Labolatory of Experimental and Environmental Biology
Institute of Animal Nutrition and Bromatology
Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation
Institute of Quality Assesment and Processing of Animal Materials
Department of Biochemistry and Toxicology
Department of Animal Ethology and Wildlife Management
Department of Animal Hygiene and Environmental Hazards
Department of Horse Breeding and Use
Institute of Biological Basis of Animal Production
Institute of Animal Nutrition and Bromathology
Dla doktorantów
Wymagania na stopnie naukowe
Strategia rozwoju wydziału
Postępowania habilitacyjne - Postępowania habilitacyjne
Postępowania habilitacyjne
Przewody doktorskie
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo w obszarach wiejskich
Hipologia i jeździectwo
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Pszczelarstwo w agroekosystemach
Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
Zootechnika
Equine management and care
Oferujemy...
Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych
Projekty badawcze
Kolegium Wydziału
Komisje Wydziałowe
Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt
Postępowania o nadanie tytułu profesora
Towarzystwa naukowe
Polskie Towarzystwo Zootechniczne - Koło Lubelskie
Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się (PEU)
Wydziałowy system doskonalenia jakości kształcenia
Rada Interesariuszy
Harmonogram działań
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Ksztalcenia
Rady Programowe
Uchwały Rady Wydziału
Księga Jakości Kształcenia
Instrukcje
Konferencje archiwalne
Raporty - Raporty
Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Aktualności
Struktura wydziału
Koła naukowe
Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
Zakład Biologii Roślin
Zakład Ekologii Ogólnej
Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
Zakład Entomologii
Katedra Fitopatologii i Mikologii
Katedra Fizjologii Roślin
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin
Katedra Sadownictwa
Zakład Żywienia Roślin
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa
Zakład Roślin Ozdobnych
Zakład Architektury Krajobrazu
Zakład Dendrologii i Terenów Zielonych
Zakład Architektury Krajobrazu
Zakład Biologii Roślin
Zakład Aerobiologii
Zakład Krzewów Jagodowych
Zakład Uprawy Roli i Roślin
Pracownia Żywienia Roślin
Zakład Dendrologii i Terenów Zieleni
Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
Dziekanat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Zakład Fitopatologii i Mykologii
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
Katedra Ochrony Roślin
Pracownia Enologii
Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
Katedra Architektury Krajobrazu
Zakład Metod Ochrony Roślin
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Instytut Produkcji Ogrodniczej
Dziekanat
Informacje dla kandydatów
Władze wydziału
WYBORY DZIEKANA na kadencję 2016-2020
Historia wydziału
Towarzystwa naukowe
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Oddział w Lublinie
Polskie towarzystwo Nauk Ogrodnoczych Oddzial Lublin
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych Oddzial Lublin
Galeria Wydziału
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011 i lata wcześniejsze
galeria - zielarstwo
W czasie wolnym
Starostowie i opiekunowie roku
Praktyki studenckie
Przewody doktorskie
Postępowania habilitacyjne:
Dla doktorantów
Wydziałowa Księga Systemu Jakosci Kształcenia (WKSJK)
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
Uchwały
Instrukcje WKSJK
Raporty
Rady Programowe WOiAK
Komisje WOiAK
Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia na WOiAK
Akty prawne
Strategia rozwoju wydziału
Jubileusz 45-lecia Wydziału
Jubileusz 45-lecia Wydziału
Prześlij nam swoją opinię!
Skontaktuj się z Dziekanatem
Władze Wydziału
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Architektura krajobrazu
Doradztwo ogrodnicze
Enologia i Cydrownictwo
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Ogrodnictwo
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
Zielarstwo i fitoprodukty
Zielona urbanistyka
Hortitechniki precyzyjne /*kierunek zamknięty*/
Ekologia miasta - Ekologia miasta
Kolegium Wydziału
Nadanie tytułu profesora
Aktualności
Struktura wydziału
Ogłoszenia
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn
Katedra Energetyki i Środków Transportu
Katedra Biofizyki
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Zakład Inżynierii Procesowej
Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych
Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych
Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Katedra Podstaw Techniki
Katedra Techniki Cieplnej
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Pracownia technologii Materiałów i Utrzymania Maszyn
Zakład Biofizyki Molekularnej
Zakład Fizyki Stosowanej
Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych
Zakład Teorii Maszyn i Inżynierii Materiałowej
Zakład Inżynierii Suszarnictwa i Przechowalnictwa
Zakład Teorii Eksperymentu i Biometrii
Zakład Matematyki
Zakład Statystyki Matematycznej
Zakład Informatyki
Podyplomowe Studium Techniki i Technologii Produkcji Pasz
Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
Zakład Inżynierii Ekologicznej
Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Laboratorium Oceny Środków i Urządzeń Spożywczych
Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
Pracownia Teorii Maszyn i Inżynierii Materiałowej
Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leśnych
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Warsztat
Zakład Techniki Cieplnej
Zakład Inżynierii Suszarnictwa i Przechowalnictwa
Pracownia Teorii Maszyn i Inżynierii Materiałowej
Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych
Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Pracownia Mechaniki
Centralne Laboratorium Badawcze
Zakład Maszyn Ogrodniczych i Leśnych
Pracownia Inżynierii Materiałowej
Zakład Ergonomii
Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej
Historia wydziału
Jubileusz 45-lecia Wydziału
Władze wydziału
Koła Naukowe
Koło Naukowe Inżynierii Spożywczej
SKN Ekoenergetyków
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ERGONOMII I BHP
Geodezyjne Koło Naukowe Equator
KOŁO NAUKOWE MOTORYZACJI ROLNICTWA
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA W TECHNICE ROLNICZEJ
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA – CAD
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CHŁODNICTWA
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EKOENERGETYCY
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FOOD DESIGN
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Informacje dla kandydatów
Dziekanat
Towarzystwa naukowe
nowa strona - Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolncizej oddział w Lublinie
Galeria Wydziału
2020
2019
2017
2015
2013
2012
Galeria - różne
Dla doktorantów
Strategia rozwoju wydziału
Postępowania o nadanie tytułu profesora
Postępowania habilitacyjne
Przewody doktorskie
Wymagania dla rozpraw doktorskich - Wymagania dla Rozpraw Doktorskich
Jakość kształcenia
Wydziałowa Księga systemu zapewnienia jakości kształcenia (WKSZJK)
Instrukcje i Ankiety
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
Raporty
Rady Programowe
Uchwały
Instrukcje i formularze WKSZJK
Kolegium Wydziału
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Ekoenergetyka
Geodezja i kartografia
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria przemysłu spożywczego
Inżynieria rolnicza i leśna
Inżynieria środowiska
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane / kierunek zamknięty
Inżynieria bezpieczeństwa / kierunek zamknięty
Oferta edukacyjna WIP
Oferta edukacyjna WIP
Raporty samooceny
Aktualności
Struktura wydziału
Katedra Biochemii i Chemii Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
Katedra Chemii
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż
Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
Pracownia Chemii Zbóż
Pracownia Fitochemii
Podyplomowe Studium Zarządzania Jakością w Produkcji Żywności
Dziekanat Wydz.Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Oferta
Poradnia Dietetyczna
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego
Dziekanat
Seminaria
Informacje dla kandydatów
Spis przedmiotów wydziału
Kierunki studiów
Władze
Rada wydziału
Skład Komisji Wydziałowych na kadencje 2016 - 2020
Wybory Dziekana na kadencję 2016-2020
Historia wydziału
Konferencja „ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE-PRZYSZŁOŚĆ”
Granty naukowe
Koła naukowe
Studenckie Koło Naukowe Biochemików Żywności i Żywienia
Koło Naukowe Biotechnologów
Towarzystwa naukowe
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Przewody doktorskie
Rozprawy doktorskie 2010
Rozprawy doktorskie 2011
Rozprawy doktorskie 2009
Rozprawy doktorskie 2008
Rozprawy doktorskie 2007
Rozprawy doktorskie 2006
Rozprawy doktorskie 2012
Rozprawy doktorskie 2013
Przewody doktorskie - ogłoszenia
Przewody doktorskie
Przewody
Przewody doktorskie 2015
Przewody doktorskie 2016
Przewody doktorskie 2017
Przewody doktorskie 2018
Przewody doktorskie 2019
Galeria Wydziału
2020.03.05 - Dzień Otwarty UP w Lublinie na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii
2018.11.15 - Otwarcie pracowni gastronomicznej - relacja
2018.03.08 - Dzień Otwarty na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii
2017.10. 20 - Uroczystość Rozdania Dyplomów
2017.10.03 - Uroczysta Immatrykulacja Wydziałowa Rok Akademicki 2017/2018
2017.09.30 - Nasz Wydział na Pikniku Lubelskiego Festiwalu Nauki 2017
2016.04.26 - Seminarium naukowe - program Statistica
2016.09.30 - Immatrykulacja wydziałowa
2015.11.19 - 2015.11.19 - Nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi dr hab. Zdzisławowi Targo
2015.06.25 - Jubielusz 10-lecia Wydziału NOŻiB
2014.10.01 - Immatrykulacja wydziałowa studentów I roku
2014.09.21 - XI Festiwal Nauki
2014.09.21 - XI Festiwal Nauki - Warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym
2014.09.21 - XI Festiwal Nauki - Warsztaty dla dzieci przedszkolnych: Stoi na stacji lokomotywa ...
2014.05.30 - Noc Uniwersytetów
2013.05.20 - Diamentowy Grant dla studenta biotechnologii
2013.05.07 - Dni Wydziału
2013.03.07 - Dzień Otwartych Drzwi UP w Lublinie
2005.09.25 - Otwarcie budynku WNoŻiB, ul.Skromna 8
Postępowania habilitacyjne:
Strategia rozwoju wydziału
Klub absolwenta
Dla doktorantów - informacje Wydziału NOŻiB
Opisy modułów
Plany
Rozkłady
Wykazy seminariów
Info dodatkowe
Warsztaty dla szkół
Jakość kształcenia
Jakość kształcenia -

Wydziałowa Księga Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WKSZJK)

Instrukcje WKJK -

Instrukcje WKJK

Uchwały -

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Jubileusz 10-lecia Wydziału NOŻiB
Strona startowa
Sylwetki konsultantów
Skład pracowników
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Biotechnologia
Dietetyka
Gastronomia i sztuka kulinarna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Raporty samooceny
Nadanie tytułu profesora
Kolegium Wydziału
Komisje Wydziałowe
Aktualności
Studenci
Poszukiwanie bibliografii
Wzory bibliografii
Biblioteki lubelskie
Informacje ogólne
Misja Biblioteki
Struktura organizacyjna
Galeria
Regulaminy
Rada Biblioteczna
Kalendarium
Nasze usługi
Wypożyczalnia
Czytelnia
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Informacja naukowa
Zasoby
Katalog BG
Bazy Danych
Lista A do Z
E-czasopisma
E-książki
E-normy
Biblioteki cyfrowe
Repozytoria i archiwa
Zasady korzystania
Godziny otwarcia
Dla bibliotekarzy
Doktoranci
Zasoby i usługi
Wzory bibliografii
Biblioteki lubelskie
Pracownicy
Baza Publikacji Pracowników UP
Punktacja publikacji
Cytowania i indeks-H
Analizy bibliometryczne
Menedżery bibliografii
ORCID ID
PBN
Springer Compact
Elsevier - otwarte publikowanie
Szkolenia
Kontakt
Nabytki
Nowości w księgozbiorze studenckim
Zaproponuj kupno książki
Przypomnienie o terminie zwrotu
WiFi
Newsletter
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Pomoc
Rezerwacje książek
Pokoje do pracy indywidualnej i grupowej
Skaner
Wrzutnia
Doktoraty UP
Wykłady otwarte
Wykłady otwarte w roku akademickim 2018/2019
Ochrona danych osobowych
Otwarty dostęp
Publikowanie / Udostępnianie
Zasoby / Narzędzia
Prawo autorskie / Licencje
Dane Badawcze
Wytyczne / Zalecenia / Dokumenty
O Uczelni
Historia
Jubileusz 65-lecia Uczelni
Jubileusz 60-lecia Uczelni
Doktorzy Honoris Causa
Profesor Honorowy
Władze
Rektor
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
Prorektor ds. Kadr
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
Senat
Kanclerz
Poczet Rektorów
WŁADZE - WYBORY
Struktura organizacyjna - Struktura organizacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Wydziały
Jednostki pozawydziałowe
Inne jednostki
Doktorzy Honoris Causa
Patronaty honorowe
Start - o procedurze
Regulamin
Dokumenty do pobrania
Wydarzenia objęte patronatem
In Memoriam
Galeria
Uczelnia
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013-2006
Sukcesy i osiągnięcia
Popularyzacja nauki
Funkcje pracowników pełnione poza Uczelnią
Konferencje i wydarzenia
Święto Uniwersytetu
Galeria
Poinformuj nas!
Targi i wizyty w szkołach
Program Ambasador
System Identyfikacji Wizualnej
Sklep Promocyjny
Informacje medialne - Kontakt dla mediów
YouTube
Program Erasmus
Redakcja strony internetowej
Social Media
Kontakt
Struktura
Zastępca Kwestora
Pracownicy
Dydaktyka
Badania
Historia
Inne
OGŁOSZENIA
Aktualności
Zespół Pracowników
Wydawnictwo - Strona główna
O Wydawnictwie
Historia Wydawnictwa
Komitet Redakcyjny
Kontakt
Czasopisma
Aktualności UP
ASP Hortorum Cultus
ASP Technica Agraria
Agronomy Science
Annales UMCS sec. E Agricultura
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy
Annales UMCS sec. EE Zootechnica
Annales Horticulturae
Annales UMCS sec. EEE Horticultura
Annales UMCS Medicina Veterinaria
Excerpta Veterinaria
Rozprawy Naukowe
Publikacje
Rada Programowa
Dla autorów
Etyka publikowania
Recenzowanie
Ibuk
Kontakt
Sprzedaż
Recenzowanie
Formularze
Publikacje dydaktyczne i monografie
Dla autorów
Etyka publikowania
Recenzowanie
Sprzedaż
Tania książka
E-książka
Etyka publikowania
Aktualności
Erasmus Plus
Erasmus+ Pracownicy
STA i STT - informacje ogólne
Wyjazdy dydaktyczne STA
Wyjazdy szkoleniowe STT
Przyjazdy pracowników / Incoming staff
Ubezpieczenie
Relacje z wyjazdów
Erasmus+ Studenci
Informacje ogólne
E+ studia SMS
E+ praktyki SMP
OLS
Power
Relacje z wyjazdów
Kontakt
Erasmus Plus - więcej informacji
Filmy
Odcinek 1
Relacje z wyjazdów
News
Student
Application procedure
Accommodation procedure
Key univeristy data
Faculty coordinators
ECTS Catalogue
Academic calendar
Media
Short movies
Power Point Presentations
Articles
Students on ULS
Contact
Erasmus Plus - more information
Erasmus Policy Statement
Erasmus Charter / PIC
Staff
Practical information
Living in Lublin
Formalities
Strona startowa
Aktualności i ogłoszenia
O nas
Nasza oferta
Galeria zdjęć
2021.01.22 - Zajęcia z Panią Sylwią Stachyrą TOP Chef Polska
2020.06.30 - Zajęcia praktyczne z przedmiotu technologia gastronomiczna
2019.12.09 - Warsztaty kulinarne „Cultural melting pot”
28.11.2019 - Warsztaty „Ryby i owoce morza”
2019.11.07 - Warsztaty z maturzystami Technikum Żywienia w Łukowie
2019.09.18 - Nie taki makaron straszny jak go malują - warsztaty podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki
2019.09.16 - Warsztaty z Carvingu podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki
2019.05.31 - Warsztaty kulinarne z panią Sylwią Stachyrą TOP CHEF Polska
2019.03.27 - Zajęcia praktyczne
2018.12.08 - Warsztaty kulinarne "The tastes of America"
2018.11.15 - Uroczyste otwarcie pracowni gastronomicznej
2018.06.28 - Warsztaty w pracowni gastronomicznej
Kontakt
Bezpłatne szkolenia i warsztaty
Aktualności
O projekcie
Rekrutacja
Płatne staże dla studentów Weterynarii
Płatne staże dla studentów Biokosmetologii
Kontakt
Konferencja dot. dermatologii koni
Strona startowa Konferencji
Rejestracja
Profesor Derek Knottenbelt
Profesor Stephen D. White
Dr n. wet. Piotr Wilkołek
Cennik
Program
Kontakt
Zakwaterowanie
Lokalizacja
Jubileusz 65-lecia Wydziału BNoZiB
Patronaty medialne
Program Uroczystości
Prof. dr hab. dr h.c. E.Sasimowski
Komitet Honorowy
Komitet Organizacyjny
Patronaty
Lokalizacja
Kontakt
Zjazd Absolwentów
Sponsorzy
Film Jubileuszowy
Galeria zdjęć
Projekt stażowy
Aktualności
Rekrutacja
Dokumenty
Informacje dla przedsiębiorców
Kontakt
Witamy na stronie!
MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW
PATRONATY
PATRONATY MEDIALNE
Aktualności
Władze wydziału
Strategia wydziału
Dziekanat Wydziału Biologii Środowiskowej
Jakość kształcenia
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
Harmonogram działania w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w UP w Lublinie
Księga zapewniienia jakości kształcenia na Wydziale Biologii Środowiskowej
Instrukcje WKSJK
INTERESARJUSZE ZEWNĘTRZNI WYDZIAŁU BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
RADY PROGRAMOWE
RAPORTY
Seminaria
Przewody doktorskie
Grany naukowe
Towarzystwa naukowe
Koła naukowe
Galeria wydziału
Oferta naukowo-badawcza dla firm
Dziekanat Wydziału Biologii Środowiskowej
Kierunki studiów na naszym Wydziale
Struktura wydziału
Kolegium Wydziału
Komisje Wydziałowe
Projekty badawcze
Kierunki studiów na wydziale Biologii Środowiskowej
Biologia
Ochrona środowiska
Biokosmetologia
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
Ekorehabilitacja
Oferta edukacyjna dla szkół
Rada Dyscypliny Naukowej
Biuro Wymiany Akademickiej
Erasmus Policy Statement
Erasmus Charter/PIC
Erasmus+ Kraje programu
Erasmus+ Kraje partnerskie (spoza UE)
STA i STT - informacje ogólne
Uczelnie partnerskie
Wyjazdy dydaktyczne STA
Wyjazdy szkoleniowe STT
Wysokość grantu STA/STT
Serwis MSZ Odyseusz
Erasmus+ Współpraca
Wyjazdy pracowników za granicę
Procedura wyjazdu
Zakup biletów lotniczych
Ubezpieczenie
Kontakt
Programy międzynarodowe
Naukowcy, Doktoranci
Kontakt
Exchange
Erasmus Policy Statement
Erasmus Charter/PIC
Erasmus+ Programme Countries
Erasmus + Partner Countries (non EU)
Student mobility
Staff mobility
Practical information
Media
Students and Staff with Special Needs
Welcome Guide
Contact
Spis stron konferencji i wydarzeń
Projekt dot. roślin reliktowych
Aktualności
Zespół projektowy
Gatunki
Multimedia
Publikacje naukowe
Linki
Zgłaszanie nieprawidłowości
RODO
Konferencja
Kontakt
Praktyczna edukacja chemii w laboratorium
Aktualności
Rekrutacja
Dokumenty
Kontakt
Witamy na stronie projektu!
Aktualności
Rekrutacja
Dokumenty
Kontakt
Witamy na stronie projektu!
Aktualności
Rekrutacja
Dokumenty
Informacje dla przedsiębiorców
Kontakt
Informacje o projekcie
Aktualności
Galeria
Kontakt
Witamy na stronie projektu!
Zadania
Ogłoszenia
Galeria
RODO
Zgłoszenia nieprawidłowości
Kontakt
Informacje szczegółowe
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Patronat honorowy
Sponsorzy
Streszczenie
Zgłoszenie uczestnictwa
Home page | Programme
Programme
Registration form
Registration fees
Organizing Committee
Publication of articles
Media Partners & Sponsors
Important dates
Accomodation
Venue
Contact
Meeting materials
XXIII Forum Architektury Krajobrazu
O konferencji
Warunki i terminy
Program
Komitety
Kontakt
XXIII Forum of Landscape Architecture - The Global Landscape
Aktualności
Uczelnia
Certyfikat ISO
Dane teleadresowe
Usługi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Aktualności - DLA BIZNESU: Aktualności - usługi, oferta, sprzedaż, etc...
Centrum Transferu Technologii
Centralne Laboratorium Agroekologiczne
Centrum Kongresowe
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Kliniki weterynaryjne
Oferta naukowo-badawcza
Usługi poligraficzne
Krajowe Ramy Kwalifikacji
Kontakt
Struktura
Administracja - pion Kanclerza
Pion Zastępcy Kanclerza - Kwestor
Pion Zastępcy Kanclerza
Archiwum Uczelni
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Magazyn Centralny
Pracownia Poligraficzna
Dział Transportu
Sekcja ds Zamówień Publicznych
Sekretariat Uczelni
Sekcja Zaopatrzenia
Kanclerz
Kancelaria podawcza
Dział Logistyki
Wydziały
Wydz. Agrobioinżynierii
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
Wydz Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wydz. Biologii Środowiskowej
Wydz. Inżynierii Produkcji
Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii
Komisja Wyborcza Wydziałów UP
Pion Rektora
BIURO REKTORA
CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
Komisja Likwidacyjna - ogłoszenia
Administracja - pion Prorektora d/s Nauki i Współpracy z Zagranicą
Administracja - pion Prorektora d/s Studenckich i Dydaktyki
Administracja - pion Dyrektora Adm. WNR Zamość
Biuro Rektora
Pełnomocnik Rektora
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Sekcja Nadzoru Inwestycyjnego i Remontów
Zespół Radców Prawnych
Konserwatorzy elektrycy - Akademicka
Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego
Grupa zajmująca się zielenią
Sekcja Rozliczeń Prac Badawczych i Projektów Unijnych
Sekcja Inwentaryzacji
Sekcja ds. Konserwacji
Konserwatorzy elektrycy - Doświadczalna
Konserwatorzy elektrycy - Leszczyńskiego
Konserwatorzy elektrycy - Skromna
Konserwatorzy hydraulicy - Akademicka
Konserwatorzy hydraulicy - Doświadczalna
Konserwatorzy hydraulicy - Głęboka
Konserwatorzy hydraulicy - Leszczyńskiego
Konserwatorzy hydraulicy - Skromna
Konserwatorzy ciepłownicy
Sekcja Remontowo-Budowlana i Urządzeń Mechanicznych
Sekcja ds. Automatyki
Kasa uczelniana
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Biuro ds. Gospodarstw Doświadczalnych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Rzecznik Patentowy
Administracja - pion Prorektora d/s Organizacji Kadr
Oferta naukowo-badawcza
Usługi, informacje dla biznesu - aktualności
Oferta naukowo-badawcza
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Agrobioinżynierii
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
Oferta naukowo-badawcza dla firm
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Inżynierii Produkcji
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii
Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Nauk Rolniczych w Zamościu
Informacje dla studentów
Aktualności dla studentów
Organizacja roku akademickiego
Plany. Rozkłady.
Terminarz zjazdów
Organizacja roku akademickiego
Liczba studentów i grup
Regulamin studiów
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Kariera i szkolenia
Stanowisko ds. Osób Niepełonosprawnych
Biuro Stypendiów Studenckich
Rozliczenie dydaktyki
Liczba grup studenckich
Pisma
Elektroniczna Legitymacja Studencka
Program MostAR
Kontakt
Zdalne kształcenie
Biuro Domów Studenckich
Aktualności
Regulamin mieszkańca
Komputer w domu studenckim
Uchwały i zarządzenia
Biuro Stypendiów Studenckich
Komunikaty
Stypendia
Ubezpieczenia
Kontakt
Praktyki zawodowe
Studia podyplomowe
Kariera i szkolenia
Oferty pracy za granicą
Osoby z niepełnosprawnościami
Informacje ogólne
Formy wsparcia
Udogodnienia
Porady
Stypendia socjalne
Kontakt
Study in English!
Staże
Erasmus
Opłaty za studia. Kredyty studenckie.
KREDYT STUDENCKI
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Klub AZS UP
Jez. PIASECZNO - ośrodek
Dla szkół - organizacja obozów
Nauka nurkowania - Nurkowanie w jeziorze Piaseczno k. Lublina
Nauka języków obcych
Aktualności
Kierownictwo Centrum
Skład osobowy
Plany urlopowe
Egzaminy i poziomy językowe
Rozkłady zajęć
Konsultacje
Historia
Galeria
Kontakt
Organizacje i koła studenckie
Duszpasterstwo akademickie
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Organizacje studenckie
Koła naukowe /wszystkie wydziały/
Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych
Jednolity system antyplagiatowy
Materiały szkoleniowe
Program AMBASADOR
Czym jest Program AMBASADOR?
Regulamin programu
Ankieta
Działalność AMBASADORÓW UPwL
Kontakt
Wymiana międzyuczelniana, MostAR
BWM
Absolwenci
Informacje dla pracowników
Aktualności dla pracowników
DANE TELEADRESOWE
Aktualności
Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej
Aktualności
Ankieta www
Postępowania naukowe
Biuro Finansowania Potencjału Badawczego - tel. 081 445 69 68, 081 445 68 58
Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej
Biuro Zaopatrzenia
Aktualne ogłoszenia
Starsze ogłoszenia
Stanowisko ds. aparatury
Ważne dokumenty
Sposób składania zapotrzebowań
System składania zapotrzebowań
Dział Kadr i Płac
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Dział Technologii Multimedialnych - Formularze i instrukcje
Formularze i instrukcje
Aktualne awarie
Spis sprzętu na salach
Szkolenia
Zakupy
Podstawowe zadania działu
Kontakt
Uchwały i zarządzenia. Ważne dokumenty uniwersyteckie.
Zarządzenia Kanclerza
Centrum Informatyki
Aktualności
POCZTA
POMOC ZDALNA
Kształcenie zdalne
Office365
Statistica
Internet w akademikach
Formularze i instrukcje
Chcę zamówić komputer, program...
Pliki cookie witryny UP
Kontakt
Związki Zawodowe Solidarność
Skład Komisji Uczelnianej
Aktualności
Druki i dokumenty
Zasiłki statutowe i dofinansowania
Linki
Kontakt
Związki Zawodowe ZNP
Aktualności
O Związku
Członkowie
Statut
Do pobrania
Kontakt
DRUKI
druki
Konkursy i oferty pracy
Pracownik do zatrudnienia w zastępstwie na stanowisku administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy
Żłobek Uniwersytecki
Lokalna Komisja Etyczna w Lublinie
Ogólnie o Komisji
Skład komisji - Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Podstawa prawna działalności
Kontakt - kontakt
Szkolenia
Ogłoszenia. Aktualności.
Dokumenty do pobrania
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Sekcja BHP
Sport i rekreacja
Informacje dla doktorantów
Aktualności dla doktorantów
Ważne dla doktorantów
Stypendia
Akty prawne
Druki
Plany zajęć
Inne
Szkoła Doktorska
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Program kształcenia
Akty prawne
Druki do pobrania
Samorząd Doktorantów
Kontakt
Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich
Samorząd Doktorantów
Pomoc materialna
Studenci z niepełnosprawnościami
Informacje dla kredytobiorców
Informacje dla absolwentów
Aktualności dla absolwentów
Stowarzyszenie Absolwentów
Kontakt
Erasmus+
Aktualności
Uczelnie partnerskie
Zespół Programu Erasmus+
Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - biuro zamówień publicznych
Aktualne ogłoszenia
Aktualne ogłoszenia
Plan zamówień publicznych
Przepisy prawne
Archiwum Zamówień Publicznych UP
Kontakt
Plan zamówień publicznych
Przepisy prawne
Archiwum Zamówień Publicznych UP
Specyfikacja budowy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej
Specyfikacja budowy budynku Biblioteki Głównej przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie
Druki do pobrania - tabela planu zamówień
Kontakt - Biuro zamówień publicznych tel. (+ 81) 445-66-03 fax. 081 445 -67 -30
Университет естественных наук
История
Hаукa
Деятельность Центра информатики
Oбучениe
областей исследования - областей исследования
Kонтакт
English - News
History - History
Faculties
Interfaculty & Postgraduate
Other units
Library
Publishing Centre
Contact - Contact
Study opportunities
Study opportunities
Courses in English
Conferences & events
Structure
Faculties
International cooperation
The Physical Education and Sposrts Centre
The Centre of Rural Culture and Folklore
The University of Life Science Choir
Other units
About us
Authorities
Education
History
Faculties
International cooperation
Research
Faculty of Agrobioengineering
Main fields of study
Authorities
History
Didactic units
Direction of research
Authorities
Didactic units
History
Main fields of study
Direction of research
Events
Clinical activity
COVID-19
Welcome to our website!
Authorities
Main fields of study
Direction of research
Faculty of Production Engineering
Didactic units
Authorities
History
Main fields of study
Direction of research
Faculty of Horticulture and Landscape Architecture
Didactic units
Authorities
History
Main fields of study
Direction of research
History
Faculty of Food Science and Biotechnology
Didactic units
Authorities
History
Main fields of study
Direction of research
Study opportunities
Didactic units
Authorities
History
Main fields of study
Direction of research
Biology
Agriculture
Courses in English
Bases of human nutrition
The economics of european integration
Herbs, spices and medicinal plants
Fertilization and environmental effects
Animal Nutrition
Resources of animal nutrition
Breed Biology/ Animal Reproduction
Horse identification and documentation
Immunohematology
Effort Standardize and Biological Regeneration of Horses
Chemistry
Chemistry
Bases of Food Technology
Biochemistry
Food Chemistry and Toxicology
General Food Technology
Dairy Technology
Milk Processing and Food Rheology
Commodity of Nutrients for Food Production
Study in English
Why study with us?
HOW TO APPLY / admission
Graduate programme / Master
Undergraduate programme / Bachelor
About Lublin
Practical information
Information Booklet
Contact
News
News
Contact
Main Library
About Library
Services
Resources
Contact
Students
Faculty of Environmental Biology
Direction of research
Didactic units
Authorities
Main fields of study
Mapa serwisu www