Menu

Szkolenia i warsztaty

18.12.2020

W imieniu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lidera międzynarodowego projektu The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students”, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji hybrydowej „Soft skills of students”, która odbędzie się w on-line za pośrednictwem oprogramowania MS Teams w dniu 14.01.2021. 

Celem wydarzenia jest upowszechnienie produktów wypracowanych w ramach wyżej wymienionego projektu wśród przedstawicieli sektora szkolnictwa wyższego, tj. nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, władz lokalnych oraz innych instytucji związanych z sektorem szkolnictwa wyższego. Podczas Konferencji zaprezentowane zostanie innowacyjne narzędzie do kształtowania kompetencji miękkich studentów, opracowane przez międzynarodowe konsorcjum uczelni wyższych z Polski, Słowenii, Niemiec i Portugalii, którego Liderem jest WSPA w Lublinie. 

W załączeniu przesyłam program wydarzenia. 

Aby zgłosić się do udziału w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: "Soft skills of students" - International On-line Conference, 14.01.2021 (google.com) 

Szczegółowe informacje na temat projektu, jego rezultatów oraz organizowanego wydarzenia są dostępne na stronie www projektu: HOME | Supportsystem (wixsite.com) 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obrady będą odbywać się w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczeń symultanicznych.

Conference-hess-programme.pdf