Menu

Szkolenia i warsztaty

30.11.2020

 

Fundacja Heros zaprasza studentów ostatniego roku oraz absolwentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wzięcia udziału w projekcie pn. „Absolwent w drodze do kariery!”. Współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Oferujemy zdalne szkolenia z zakresu:

-        Pracownika biurowego z obsługą pakietu MS Excel

-        Pracownika biurowego z elementami prowadzenia i obsługi social media 

Każdy uczestnik otrzymuje:

-        Stypendium stażowe

-        Materiały szkoleniowe

-        Zwrot kosztów dojazdu 

Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji stażu w ramach projektu oraz otrzymania dodatku motywacyjnego do 400 zł miesięcznie. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/12, 20 – 709 Lublin, I piętro pokój nr 12

telefon: 735 398 798