Menu

Szkolenia i warsztaty

27.10.2020

UWAGA STUDENCI!

(dotyczy studentów ostatnich 4 semestrów studiów I lub II stopnia oraz jednolitych magisterskich)


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i warsztaty w roku akademickim 2020/2021

oraz na spotkanie z doradcą zawodowym
WARSZTATY:
1.  Efektywnej współpracy w zespole,
2.  Interpersonalne,
3. Przygotowania biznesplanu,
4. Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej (realizowane w formie zdalnej)
5. Aktywni na rynku pracy (aktywne poszukiwanie ofert pracy, innowacyjne metody tworzenia CV i listów    motywacyjnych, symulacja rozmowy rekrutacyjnej),
6. Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim.

SZKOLENIA:

7. Język angielski praktycznie (realizowane w formie zdalnej)
8. Obsługa programu AutoCad,
9. Obsługa programu MS Office.

Zapewniamy:
- bezpłatne szkolenia i warsztaty
- małe grupy
- doświadczoną kadrę dydaktyczną
- catering (dotyczy warsztatów)
- możliwość zdobycia certyfikatów (dotyczy szkoleń)

 

Szczegółowy harmonogram

 
 
 
L.p.
 
 
NAZWA SZKOLENIA
                           
 
                        TERMINY
DZIEŃ
GODZINA

1.       

Warsztaty efektywnej współpracy w zespole (2 dni x 8 godz. dyd.)

Grupa 1:19.11.2020 i 20.11.2020
Grupa 2: 12-13.01.2021

08:00-14:30

2.       

 

Warsztaty interpersonalne

(2 dni x 8 godz. dyd.)

 
 

Termin zostanie podany w późniejszym terminie,

planowane 3 grupy szkoleniowe

3.       

Warsztaty przygotowania biznesplanu

(1 dzień x 8 godz. dyd.)

 

Termin zostanie podany w późniejszym terminie

4.       

Metodyka, wyszukiwanie

i prezentowanie informacji naukowej

(1 dzień x 8 godz. dyd.)

Terminy do ustalenia

po zebraniu grupy 

8:30-15:00

5.       

Aktywni na rynku pracy

(3 dni x 8 godz. dyd.)

 3 spotkania:

Terminy do ustalenia

8:00-14:30

6.       

Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim

(1 dzień x 8 godz. dyd.)

 

Grupa 1: 27.11.2020

Grupa 2: 07.12.2020

8:00-14:30

7.       

Język angielski praktycznie

(120 godzin lekcyjnych - 2 semestry)

Termin zostanie podany po zrekrutowaniu grupy,

planowane 2 grupy szkoleniowe

 

Terminarz i godziny dostosowane do możliwości trenera i studentów na spotkaniu organizacyjnym (spotkania 2-3 h dyd., po

 12-15 h dyd./m-c)

8.       

Obsługa programu AutoCad

(40 godzin lekcyjnych)

Termin zostanie podany w późniejszym terminie,

planowane 3 grupy szkoleniowe

9.       

Obsługa programu  MS Office

(30 godzin lekcyjnych)

Termin zostanie podany w późniejszym terminie,

planowane 2 grupy szkoleniowe

 
 

Kontakt:
Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
p. 115B, ul. Głęboka 31
tel.: 81 445 66 05

Doradca zawodowy Magdalena Bohuniuk, e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl
szkolenia@up.lublin.pl
https://biurokarier.up.lublin.pl/szkolenia

  

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych