Menu

Szkolenia i warsztaty

03.07.2020

 Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. „Absolwent w drodze do kariery!”

 

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia zawodowe: Grafika komputerowa, Testowanie oprogramowania oraz Human resources i zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Projekt skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

- posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (warunek konieczny),

- odbywanie ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich,

- posiadanie statusu absolwenta szkoły wyższej (ukończenie studiów wyższych w przeciągu ostatnich 5 lat),

- na dzień przystąpienia do projektu pozostawanie bez zatrudnienia,
 

Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji stażu w ramach projektu oraz otrzymania dodatku motywacyjnego do 400 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/12, 20 – 709 Lublin

telefon: 735 398 798