Menu

Szkolenia i warsztaty

02.07.2020

 Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie " Gotowi do pracy" współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat),
- zamieszkałych na obszarze województwa lubelskiego,
- nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy,
- pozostających bez zatrudnienia.
W ramach projektu organizowane są:
- Kursy podnoszące kompetencje zawodowe 64h (stypendium 8,83 zł brutto) + zwrot kosztów dojazdu,
- Szkolenie zawodowe 112h (stypendium 8,83 zł brutto) + zwrot kosztów dojazdu,
- Staże zawodowe (1550,28 zł brutto) + zwrot kosztów dojazdu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do Fundacji Heros

Ul. Z.Krasińskiego 2/12

20-709 Lublin

Bądź prosimy o kontakt telefoniczny 735 398 798 


« wstecz